HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Aşağıdaki vizyon ve değerler Arcemak’ın bakış açısını ve yaklaşımını tanımlamaktadır.

Mükemmeliyet

Mühendislik ve yönetim bilimleri alanında daimi en son yeniliklerin kullanılması en yüksek kaliteyi garanti ederken, aynı zamanda standartlarımız da uluslararası düzeyde kabul görmüş yöntemleri temel almaktadır. Projenin bütün safhalarında Arcemak, bütün kalite yönetim sistemlerinin gereklerini dikkate almakta ve bunlara uyum göstermektedir. İlave olarak, sürekli şekilde güncellenen iş süreçleri, en yeni deneyimlerin, uygulama planları, süreçler ve işin bütününe ilişkin teknik özellik ve tasarım rehberlerineyansımasını sağlamaktadır.

Hız
Daha hızlı nakil ve proje tamamlama araçlarının geliştirilmesine yönelik arayış kapsamında, mevcut teknolojilerin geliştirilmesi her projenin arzusudur.

Güvenlik
“Sıfır Kaza” politikası, Arcemak’ta hem hedeftir, hem de başarı göstergesidir. Bu politika, firmanın kendi faaliyetlerinden ortaya çıkabilecek her tülü kirlilik, hasar ve kazayı da kapsamaktadır.

Arcemak İnşaat Danışmanlık Endüstri ve Ticaret Limitet şirketi 2010 yılında yerel ve uluslararası düzeyde, sanayi projelerinin inşat ve montaj işlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Şirket aynı zamanda yerli ve yabancı Müşteri Projeleri için danışmanlık hizmetleri ve inşaat yönetim hizmetleri vermektedir. Bunun yanı sıra Arcemak, şantiye alanlarında depolama sistemleri tesis etmekte ve yönetmektedir.

Arcemak’ın amacı, ana yüklenicilere ve proje sahiplerine, güvenlik ve tam zamanında proje bitirme konularında da kesin taahhüt altında, inşaat ve mekanik montaj hizmetleri sunmaktır. Faaliyet alanı termik ve hidrolik enerji santralleri, petrokimya tesisleri ve rafineriler, kimya tesisleri, petrol depolama tesisleri, pompa ve kompresör istasyonları, çelik fabrikaları, endüstriyel tesisler, çimento fabrikaları, amonyum ve gübre fabrikalarıdır.

Arcemak, sanayi projelerinin doğrudan ve dolaylı insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere, Üst Düzey Yönetici, Makine Mühendisleri, Kaynak Mühendisleri, Güvenlik Mühendisleri, Malzeme Koordinatörleri, Denetim Elemanları, Değirmenciler, Kaynakçılar vb. gibi uzman insan kaynağı sağlamaktadır.