Arcemak İnşaat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limitet şirketi 2010 yılında yerel ve uluslararası düzeyde, sanayi projelerinin inşaat ve montaj işlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Şirket aynı zamanda yerli ve yabancı Müşteri Projeleri için danışmanlık hizmetleri ve inşaat yönetim hizmetleri vermektedir. Bunun yanı sıra Arcemak, şantiye alanlarında depolama sistemleri tesis etmekte ve yönetmektedir.

Arcemak’ın amacı, ana yüklenicilere ve proje sahiplerine, güvenlik ve tam zamanında proje bitirme konularında da kesin taahhüt altında, inşaat ve mekanik montaj hizmetleri sunmaktır. Faaliyet alanı termik ve hidrolik enerji santralleri, petrokimya tesisleri ve rafineriler, kimya tesisleri, petrol depolama tesisleri, pompa ve kompresör istasyonları, çelik fabrikaları, endüstriyel tesisler, çimento fabrikaları, amonyum ve gübre fabrikalarıdır.

Arcemak, sanayi projelerinin doğrudan ve dolaylı insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere, Üst Düzey Yönetici, Makine Mühendisleri, Kaynak Mühendisleri, Güvenlik Mühendisleri, Malzeme Koordinatörleri, Denetim Elemanları, Değirmenciler, Kaynakçılar vb. gibi uzman insan kaynağı sağlamaktadır.